RAMA KSHATRIYA

 

 

Click here to edit subtitle

 

ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಏಕೈಕ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ "ರಾಮಕ್ಷತ್ರಿಯ" ಬಿ. ಎಮ್.ನಾಥ್, ಬೈಂದೂರ್ ಇವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ನಮ್ಮ "ರಾಮಕ್ಷತ್ರಿಯ" ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಲಿ.


ಚಂದಾ ವಿವರ

1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ.200/-

2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ.400/-

3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ.600/-

4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ.800/-

5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ.1000/-

ಅಜೀವ ಸದಸ್ಯತ್ವ ರೂ.2000/-


ಚಂದಾ ಹಣವನ್ನು ಎಂ.ಓ/ಡಿ.ಡಿ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.ಕಾರ್ಯಾಲಯ ವಿಳಾಸ

ಸಂಪಾದಕರು, ರಾಮಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ

ನಂ.7, ಮೊದಲನೇಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,

ಅರವಿಂದ ಲೆಔಟ್, ವಿನಾಯಕ ನಗರ

ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, 5ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560078


ದೂರವಾಣಿ: 9448058010, 9880605160


e-mail: [email protected]